Om Moske Sandnes

Velkommen til Muslim Forum Sandnes sin nye hjemmeside! Vi jobber med å utvikle en side som skal være til nytte for alle våre medlemmer og besøkende. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger og forbedringsforslag eller eventuelt ting dere gjerne vil ha tilgang til på siden!

Målet er å utvikle et forum hvor alle kan finne fram til nyttig info og kommunisere med Moske Sandnes på en enkel måte!

Post Adresse (2)

  • Muslim Forum Sandnes
  • Postboks 567
  • 4306 Sandnes

Breadcrumbs (4)